【HENkaku】pkgj v0.10がリリースされた模様

PKGJ v0.10公開

アップデート内容は新TSVフォーマットへのアップデートに対応、だそうです。

プッシュ通知を

コメントを残す